O nás

Klub mladých diabetiků, z.s. je zapsaným spolkem od 21. prosince 2016. Vznikl jako nástupce Klubu mladých diabetiků, který působil při Svazu postižených civilizačními chorobami se sídlem v Opavě. První diavýlet se uskutečnil 23. srpna 1994. Činnost klubu je zajištěna dobrovolníky z řad dospělých diabetiků (bývalých dětských účastníků dia-táborů, kterých se někteří zúčastňují již od roku 1990).
Hlavním cílem spolku je umožnit setkávání se dětí s diabetem . Pro každý dia tábor je připraven program, který má za úkol především pobavit prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Děti mají možnost si vyměnit zkušenosti se svou nemocí. Na akcích je zajištěn zdravotnický dozor.